Biografie (NL)


Jeroen Koopman (Amsterdam, 1991) begon op zevenjarige leeftijd met pianoles bij zijn vader, Arthur Koopman. Van hem kreeg hij ook zijn eerste orgellessen. Jeroen vervolgde zijn lessen bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij in 2006 werd toegelaten tot de afdeling Jong Talent. Aan het Conservatorium van Amsterdam behaalde hij zijn Bachelor- en Master of Music diploma. Zijn docenten waren Pieter van Dijk, Matthias Havinga en gastdocent Louis Robilliard, bij wie hij lessen nam voor het Franse repertoire. Improvisatieles volgde hij bij Miklós Spányi, Jacob Lekkerkerker en Hayo Boerema. Verder nam hij deel aan masterclasses bij onder andere Ben van Oosten, Leo van Doeselaar, Zsigmond Szathmáry, Peter Planyavski en Thierry Escaich. Voor zijn studie kerkmuziek volgde hij lessen bij onder andere Christiaan Winter en liep hij een stage bij Jan Hage in de Domkerk te Utrecht.

Als concertorganist speelde Jeroen op verschillende belangrijke podia. Op de 130e verjaardag van het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam verzorgde hij op het Maarschalkerweerdorgel een solo-gastoptreden op het galaconcert van 'Stichting Papageno' van dirigent Jaap van Zweden. Ook speelde hij onder andere in de concertserie van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem en gaf hij soloconcerten in Duitsland en op het Internationaal Orgelfestival van Treviso in Italië . Daarnaast voerde hij meerdere premières uit, waaronder de uitvoering van het stuk ‘The Organ’ van Piet Kee met vijf orgels in het Orgelpark te Amsterdam.

Sinds zijn veertiende is Jeroen ook actief als kerkorganist en vanaf maart 2020 is hij de hoofdorganist van de Singelkerk te Amsterdam. Verder geeft hij pianoles op muziekschool ‘Opmaat’ in Haarlem. Daarnaast is hij betrokken bij concerten als basso continuo speler en is hij vaste begeleider van verschillende koren. Hij trad op met o.a. The Gents, het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest.

In 2015 heeft Jeroen zijn eerste cd opgenomen. Samen met zijn vader Arthur Koopman, op het orgel van de Noorderkerk te Amsterdam. Ook heeft hij een youtube-kanaal waar hij zijn eigen video’s publiceert.

 

Biography (EN)


Jeroen Koopman (Amsterdam, 1991) started studying piano from the age of 7 with his father, Arthur Koopman. Who also became his first organ teacher. From 2006 he got invited to study at the Young Talent Academy of te Royal Conservatory of The Hague. His organ teacher was Jos van der Kooy. In 2009 he was accepted at the Royal Conservatory of The Hague to study for his Bachelor degree. At the Conservatory of Amsterdam he finished his Bachelor- and Master of Music degree. His teachers were Pieter van Dijk and Matthias Havinga and guest teacher Louis Robilliard for the French repertoire. He had improvisation lessons with Miklós Spányi, Jacob Lekkerkerker and Hayo Boerema. He also attended masterclasses with Ben van Oosten, Leo van Doeselaar, Zsigmond Szathmáry, Peter Planyavski en Thierry Escaich. For his church music studies he had lessons with Christiaan Winter and did an internship in the Domkerk, Utrecht with Jan Hage.

As a concert organist he performed on various important stages. On the 130th birthday of the Royal Concert Hall Amsterdam he gave a solo performance on the Maarschalkerweerd organ for the 'Stiching Papageno' of Jaap van Zweden. He also played in the concert series of the St. Bavo Church in Haarlem and played recitals in Germany and the International Organfestival in Treviso. He played several premières, for example the organ piece 'The Organ' of Piet Kee with five organs in the Orgelpark Amsterdam.

From the age of fourteen he has been active as church organist and he is since March 2020 the main organist of the Singelkerk in Amsterdam. He also teaches piano at music school 'Opmaat' in Haarlem. He is also active as a basso continuo player and accompanies many choirs. He played with a.o. The Gents, het Groot Omroepkoor and the Radio Philharmonic Orchestra.

In 2015 Jeroen recorded his first CD with the label Tulip Records, playing together with his father Arthur Koopman, on the dutch 'H. Knipscheer' Organ in the Noorderkerk te Amsterdam. He also has a youtube-channel where he publishes his own video's.